• spawanie techniką MIGMAG, TIG,
  • spawanie gazowe,
  • cięcie blach i profili palnikiem acetylenowotlenowym na wózku prowadzącym,
  • cięcie blach przecinarką plazmową CNC,
  • cięcie blach, profili i korpusów metalowych ręcznym palnikiem plazmowym 105A.