• konstrukcje budowlane obiektów przemysłowych,
  • antresole, magazyny, schody, podesty,
  • odboje, słupki, ramy zabezpieczające,