• zabezpieczenia mechaniczne stref niebezpiecznych – wygrodzenia, osłony, przegrody
  • instalacje przemysłowe: para, woda, sprężone powietrze
  • podesty operatorskie